Brak środków na budowę basenu i inne problemy Zespołu Szkół Łączności

fot. Krzysztof Kalinowski

Budowa pływalni 50-metrowej, hali sportowej, internatu i budynków dydaktycznych przy Zespole Szkół Łączności nie może ruszyć, ponieważ miasto wciąż nie jest pewne otrzymania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Pierwszy w Krakowie basen olimpijski ma powstać w Dębnikach, przy Zespole Szkół Łączności na ulicy Monte Cassino. Zarząd Infrastruktury Sportowej od kilku lat posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. Inwestycja nie może zostać zrealizowana z powodu braku finansowania. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia to 120 mln zł, ale obliczenia mogą być nieaktualne, bo zostały sporządzone przed wojną w Ukrainie. Koszt jest tak duży, ponieważ pływalnia ma być tylko częścią planowanego kompleksu, w skład którego mają wejść także nowa hala sportowa, pracownie dydaktyczne i internat dla uczniów szkoły. Inwestycja wstępnie była planowana do realizacji przed igrzyskami europejskimi, ale ostatecznie nie znalazła się na liście.

Czekają na decyzję ministerstwa

– Na przeszkodzie wciąż stoją czynniki natury ekonomicznej, tj. ograniczone możliwości finansowe gminy w stosunku do wysokości nakładów, jakie muszą zostać poczynione na realizację pełnego zakresu zadania. Powyższa okoliczność nie skutkuje jednak rezygnacją z realizacji inwestycji – zapewnia Michał Sobolewski, rzecznik prasowy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Budowa basenu i innych budynków została zgłoszona i wstępnie zakwalifikowana do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu inwestycji mających szczególne znaczenie dla sportu”, realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. – Ostateczne rozstrzygnięcia nie zostały jeszcze ogłoszone – tłumaczy Michał Sobolewski.

Zostali w tyle

W marcu rozbudową infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Łączności zainteresowała się radna Iwona Chamielec. Zwraca uwagę, że w placówce uczy się niespełna 1300 osób, które mają do dyspozycji niewielką halę na zajęcia z wychowania fizycznego. Dodaje, że w ostatnich latach przy innych szkołach powstały nowe baseny, hale i całe kompleksy sportowe, a przy ZSŁ nic się nie zmieniło. Zaproponowała, by duże trawiaste boisko przekształcić w dwa mniejsze – ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem. „Żadna tak duża szkoła średnia w Krakowie nie dysponuje tak ograniczoną infrastrukturą sportową i żadna tak długo nie oczekuje na wsparcie w tym zakresie. Przez ponad 4 lata” – napisała w interpelacji do prezydenta.

– Z uwagi na zaprojektowaną zmianę w zakresie zagospodarowania terenu, czyli budowę basenu olimpijskiego, hali sportowej, internatu i pracowni dla uczniów, powstanie obiektów terenowych, w tym boisk, nie jest możliwe – odpowiada rzecznik prasowy ZIS.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki