Nowa rada nadzorcza Wisły. W niej m.in. brat Błaszczykowskiego

Jarosław Królewski fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Tomasz Jażdżyński został nowym przewodniczącym rady nadzorczej Wisły Kraków SA., a wiceprzewodniczącymi są Jarosław Królewski i Dawid Błaszczykowski. Po zmianach, RN będzie miała większe kompetencje.

Jażdzyński, Królewski i Jakub Błaszczykowski (w radzie reprezentowany przez brata Dawida) zimą pożyczyli spółce 4 miliony złotych. Dzięki tej kwocie krakowianie mogli przystąpić do rundy wiosennej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o obniżeniu miesięcznej pensji członka RN z trzech tysięcy do 500 złotych (za podobną kwotę gra Jakub Błaszczykowski, środki przekazuje na bilety dla dzieci z domów dziecka). Wynagrodzenie w całości będzie przeznaczane na piłkarską akademię Białej Gwiazdy.

Walne zgromadzenie postanowiło również dokonać zmian w statucie. „Obejmują przede wszystkim wprowadzenie artykułów ułatwiających przeprowadzanie walnych zgromadzeń akcjonariuszy po zarejestrowaniu emisji nowych akcji i znaczącym wzroście liczby uprawnionych do uczestnictwa i głosowania. Są to między innymi zapisy umożliwiające udział i głosowanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość" – poinformowała Wisła.

REKLAMA

Większe kompetencje

"Drugim istotnym elementem jest wprowadzenie zmian przyznających większe kompetencje radzie nadzorczej, przywracając tym samym część uprawnień usuniętych w minionych kadencjach. Rada nadzorcza będzie teraz powoływać i odwoływać zarząd spółki oraz wydawać zgodę na zawieranie wszelkich istotnych umów, w szczególności tych związanych z ruchami transferowymi. Zaimplementowano też szereg poprawek zapewniających zgodność statutu z obowiązującymi przepisami prawa –wejdą one w życie po ich zarejestrowaniu przez sąd” – brzmi komunikat..

– Przeniesienie części kompetencji do rady nadzorczej pozwoli z kolei uniknąć paraliżu decyzyjnego jaki mógłby wkrótce nastąpić – komentuje przewodniczący Tomasz Jażdzyński.

Zmiany są kolejnym krokiem przygotowującym spółkę do rozszerzenia składu akcjonariuszy.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Piłka nożna

Sporty halowe

Infrastruktura

Fitness i zdrowie

Bieganie

Inne