ZIS: Wisła dobrze wiedziała, że musi spłacić dług. I do tego się zobowiązała

Dyrektor ZIS Krzysztof Kowal fot. LoveKraków.pl

– Na każdym ze spotkań dyrektor Krzysztof Kowal informował zarząd spółki, że warunkiem podpisania umowy jest spłata długu. Zarząd Wisły potwierdzał wielokrotnie, że mimo kłopotów finansowych zaległa należność będzie uregulowana przed wygaśnięciem obowiązującej umowy. Były też pisemne wezwania do zapłaty – podkreśla Jerzy Sasorski, rzecznik prasowy Zarządu Infrastruktury Sportowej.

Wisła, w komentarzu prezes Marzeny Sarapata, stwierdziła, że wystawiona przez ZIS promesa nie zawierała warunku jej obowiązywania w postaci spłaty długu. „W dokumencie tym deklarowano bezwarunkowo wolę zawarcia umowy dzierżawy, która miała obowiązywać od 1 lipca 2018 roku” – pisała Sarapata.

O warunku mówił za to podczas posiedzenia komisji budżetowej dyrektor Krzysztof Kowal. Dlaczego nie został więc wpisany do promesy wystawionej 25 czerwca? – Nie mogliśmy tego zrobić. Zawarliśmy tam jednak sformułowanie, że ZIS „deklaruje wstępnie zawarcie umowy dzierżawy”. PZPN miał problem nawet ze słowem „wstępnie”. Pokazujemy państwu promesę dla Garbarni. Tam nie ma „wstępnie”. Taka jest różnica – uważa Kowal (obie promesy w naszej galerii zdjęć).

Wiele spotkań

ZIS przypomina, że rozmowy z Wisłą w sprawie ustalenia warunków zawarcia nowej umowy dzierżawy rozpoczęły się 16 listopada 2017 roku.

– Przez siedem miesięcy kilkakrotnie doszło do spotkań dyrekcji Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z zarządem Wisły Kraków SA oraz przedstawicielami Zarządu TS Wisła Kraków. Na każdym ze spotkań Krzysztof Kowal informował, że warunkiem podpisania umowy jest spłata długu. Na każdym ze spotkań dyrektor Krzysztof Kowal informował zarząd spółki, że warunkiem podpisania umowy jest spłata długu, Zarząd Wisły potwierdzał wielokrotnie, że mimo kłopotów finansowych zaległa należność będzie uregulowana przed wygaśnięciem obowiązującej umowy. Były też pisemne wezwania do zapłaty – podkreśla Sasorski.

18 czerwca 2018 roku Szymon Michlowicz, wiceprezes zarządu Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków potwierdził mailowo, że: „Jeśli chodzi o płatność FV, to zgodnie z ustaleniami, do końca obowiązywania aktualnej umowy zostanie uregulowana”. Umowa obowiązywała do 30 czerwca 2018 roku. Rzeczywiście był taki mail, pokazali nam go urzędnicy ZIS.

„Wiele dobrej woli wobec klubu”

– Następnie, pismem z 19 czerwca 2018 roku zarząd Wisły poinformował dyrektora ZIS o zakończeniu negocjacji dotyczących kształtu i warunków nowej umowy, potwierdził akceptację wszystkich ustaleń zawartych w projekcie, w tym również stawkę czynszu dotychczas obowiązującą. W tym samym piśmie zarząd spółki „ze względu na wymagania licencyjne” zwrócił się o wystawienie promesy zawarcia nowej umowy – kontynuuje Sasorski (pismo Wisły w naszej galerii).

Dyrektor ZIS podkreśla, że wykazał wiele dobrej woli wobec klubu, chcąc wesprzeć go w staraniach o licencję. – Celem nadrzędnym działań podejmowanych przez wszystkich zainteresowanych, w tym również przez przedstawicieli mediów, powinno być natomiast rozwiązanie problemu z zachowaniem obowiązujących przepisów i procedur – kończy rzecznik.

Pełne wyjaśnienie ZIS dostępne jest w naszej galerii.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Piłka nożna

Sporty halowe

Infrastruktura

Fitness i zdrowie

Bieganie

Inne