Infrastruktura sportowa na coraz wyższym poziomie. Martwią problemy klubów po pandemii

fot. Mateusz Chwajoł / Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Ponad 56 proc. miejskiej infrastruktury sportowej jest w stanie dobrym i bardzo dobrym – wynika z raportu o stanie gminy za ubiegły rok. Po pandemii krakowianie zaczęli wracać do aktywności fizycznej. Zmniejszyła się jednak atrakcyjność oferty klubów i liczba uczniów uczęszczających na zajęcia pozaszkolne.

Miasto często i głośno mówi o wielomilionowych nakładach na rozwój infrastruktury sportowej: na nowe baseny, stadiony, hale i kompleksy sportowe. Dane pokazują, że stan obiektów, z których korzystają krakowianie, rzeczywiście się poprawia. Jakość mierzona przez stosunek obiektów w stanie dobrym i bardzo dobrym do wszystkich obiektów w minionym roku wyniosła 56,2 proc. W 2020 i 2019 wartości były niższe – 53,7 proc.

Rozwój

W ubiegłym roku gmina utrzymywała 84 obiekty i przeprowadziła 30 remontów. Zostały otwarte m.in. dwie pływalnie (ul. Eisenberga, os. 2 Pułku Lotniczego), boisko kryte na terenie TS Tramwaj i wyremontowane zaplecze Zwierzynieckiego KS. Wyremontowano dwa najstarsze krakowskie orliki (ul. Jerzmanowskiego i al. Dygasińskiego), metamorfozę przeszło kilka mniejszych i większych kompleksów przyszkolnych. Przy Kolejowym Klubie Wodnym 1929 powstał pierwszy w mieście slip wodny.

W 2021 roku na wydatki inwestycyjne przeznaczono 57,5 mln zł, co stanowi prawie 41 proc. wszystkich wydatków na sport i rekreację (140,4 mln zł).

Powrót do aktywności fizycznej po pandemii

W 2021 roku – w stosunku do roku poprzedniego – o 47,6 proc. zwiększyła się liczba uczestników imprez i wydarzeń sportowych. O 24,5 proc. zwiększyła się liczba uczestników akcji i projektów sportowych. Łącznie z oferty skorzystało 252 tys. osób. W 2020 było 202 878, a w 2019 – 282 253. Dzieci i młodzież zaczęła wracać do aktywnego udziału w programach sportowo-rekreacyjnych (2021: 215 959 wejść, 2020: 165 784, 2019: 229 382).

W minionych dwunastu miesiącach można zauważyć zmniejszenie zainteresowania pozaszkolnymi zajęciami sportowo-rekreacyjnymi, pomimo oferty ćwiczeń on-line i zachowania reżimu sanitarnego w przypadku aktywności stajonarnej.

2021: 16 801 osób,

2020: 18 314 osób,

2019: 18 209 osób.

Problemy klubów

Niepokojące są również dane o liczbie osób korzystających z ofert klubów sportowych, których w 2021 roku było 765 (w tym 144 uczniowskie kluby sportowe). W 2021 roku atrakcyjność zajęć była mniejsza niż w 2020 roku (wskaźnik to 249,4 i 334,0). W porównaniu z rokiem 2019 (674,0) możemy mówić o przepaści.

Urząd miasta tłumaczy to trudną sytuację klubów sportowych, jaka panowała nie tylko w Krakowie, ale również w Polsce i na świecie. „Niskie dochody, ograniczenia w prowadzeniu zajęć, brak możliwości udziału w zawodach to niektóre z czynników wpływających na obecną kondycję sportu wyczynowego” – czytamy w raporcie o stanie gminy za 2021 rok.