Łukasz Sosin szuka wsparcia u Zbigniewa Bońka w sprawie czerwcowych wyborów

Łukasz Sosin fot. materiały kandydata

Opozycyjny kandydat na prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej napisał list do ustępującego szefa piłkarskiej centrali. Chodzi o zasady, na jakich ma zostać wybrany nowy szef małopolskiej piłki.

Sosin uważa, że uchwalony przez ustępujący zarząd MZPN wymóg przedstawienia 30 jawnych deklaracji poparcia dla kandydata nie ma podstaw w statucie i narusza przepisy ustawy o stowarzyszeniach, a także godzi w zasadę tajności wyborów. Według zamówionych przez niego analiz prawnych, może to doprowadzić do podważenia wyników wyborów. Z kolei opinia związanego z PZPN Andrzeja Wacha uznaje, że uchwała MZPN nie narusza prawa.

List do prezesa

W liście do Zbigniewa Bońka Sosin wspomina też o staraniach, które jego zdaniem obecne władze podejmują, by utrudnić mu kontakt z delegatami.

„Dla przykładu odmówiono mi wstępu na zebrania podokręgów piłki nożnej, gdzie dokonuje się wyboru delegatów na Zjazd Małopolskiego ZPN, powołując się na ograniczenia epidemiczne. Jednocześnie jednak agitację wyborczą na tych zebraniach prowadził kandydat Ryszard Kołtun, reprezentujący obecne władze. Wzbudziło to niesmak w środowisku piłkarskim i mediach” - napisał.

W ubiegłym tygodniu czterokrotny reprezentant Polski złożył w urzędzie miasta wniosek do prezydenta Krakowa – który jest organem nadzoru wobec związku jako stowarzyszenia – wniosek o wszczęcie postępowania.

W małej Tauron Arenie

Kontrkandydat Sosina, obecny wiceprezes Ryszard Kołtun unika kontaktów z mediami. Od kilku osób ze środowiska usłyszeliśmy, że zastępca ustępującego Ryszarda Niemca obrał właśnie taką taktykę.

Wybory na prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na lata 2021-2025 odbędą się 12 czerwca, podczas walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego. 156 delegatów spotka się w małej hali Tauron Areny Kraków o godzinie 10.