Nieoficjalnie: Tele-Fonika również nie uznaje oferty zakupu Wisły Kraków

To może być przełom w sprawie. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, Tele-Fonika również kwestionuje dokument, który 21 lipca został złożony przez pełnomocnika Stechert Gruppe, Norberta Bernatzky’ego.

Na wtorkowej konferencji Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków w podobnym tonie wypowiadała się prezes Marzena Sarapata. – Według nas i naszych prawników dokument nie stanowi oferty, bo w myśl przepisów prawa musi być ona bezwarunkowa [inwestor warunkuje przejęcie wynikami audytu]. Dodatkowo osoba podpisana pod dokumentem nie przedstawiła pełnomocnictwa i nie można się z nią skontaktować – argumentowała prezes.

Przypomnijmy, że dokument wpłynął do TS Wisła w piątek około godziny 16, w ostatnim możliwym terminie. Umowa zbycia akcji klubu z lipca 2016 roku, przejęta przez Towarzystwo Sportowe Wisła  przewidywała, iż jeśli w ciągu roku od jej zawarcia pojawi się inwestor skłonny zapłacić za wszystkie akcje Wisły Kraków S.A. kwotę większą niż 40mln zł, to TS będzie zobowiązany do sprzedaży akcji takiemu inwestorowi. „Oferta” Stechert Gruppe opiewała na 40 mln zł i 1 grosz.