Wisła Kraków chce rozłożenia długu na raty

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Spółka sportowa Wisła Kraków chce od władz miasta rozłożenia długu na raty oraz odroczenia terminu spłaty zadłużenia.

Dorota Iwanicka, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa poinformowała, że 11 września tego roku władze Wisły Kraków złożyły wniosek dotyczące kwoty prawie 1,5 mln złotych. – Klub chce, żeby kwotę 800 tysięcy złotych rozłożyć na 24 raty, natomiast pozostałą część 650 tysięcy złotych odroczyć terminem płatności do końca lipca przyszłego roku – powiedziała.

– Wniosek ten podyktowała trudną sytuacją finansową wynikającą z pandemii, zawieszeniem rozgrywek, w części braków wpływów z biletów oraz tym, że niektórzy partnerzy biznesowi wycofali się z finansowania lub ograniczyli kwoty – stwierdziła zastępczyni dyrektora ZDMK.

Urzędniczka dodał, że spółka sportowa w terminie spłaca swoje zobowiązania względem zarządu dróg.

Komisja budżetowa rady miasta wydała pozytywną opinię dotyczącą wniosku Wisły Kraków.