WF bez prowizorki. Przy szkołach powstają nowe hale