Szczytny cel, wspólna gra. 31 marca Mecz Charytatywny UJ vs. AGH