Zielona Szkoła dla Krakowa. Niezwykły program wyjazdów dla dzieci

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. „Szarych Szeregów” oraz Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa wychodząc naprzeciw potrzebom krakowskich szkół podstawowych, przygotował pilotażowy projekt „Zielona Szkoła dla Krakowa – Baza Lubogoszcz”. Atrakcyjny program 5-dniowych edukacyjno-przyrodniczych wyjazdów dla uczniów klas drugich szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kraków zakłada organizację 8 turnusów dla 16 grup (około 400 uczniów).

Program „Zielona Szkoła dla Krakowa – Baza Lubogoszcz” wpisuje się w ideę promowania wśród dzieci zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku, a poprzez bogatą ofertę zajęć realizowanych w unikatowym otoczeniu przyrody, niewątpliwie pomoże zminimalizować negatywne skutki izolacji oraz nauki zdalnej w czasie pandemii.

Ta innowacyjna propozycja czasowego przeniesienia dydaktyki najmłodszych mieszkańców Krakowa do malowniczej, krakowskiej jednostki w Bazie Lubogoszcz ma na celu odbudowę
i poprawę ich stanu psychofizycznego, zdrowotnego i witalnego. – Wskazana forma realizacji zajęć pozwoli dzieciom nie tylko odkrywać fascynujący świat natury, lecz również pomoże uwrażliwiać je na temat ekologii i ochrony środowiska poprzez wyrabianie potrzeby współistnienia z przyrodą i tworzenia postaw proekologicznych – mówi Krzysztof Augustyn, dyrektor KSOS. – Zielona szkoła to także znaczny zasób bodźców wychowawczych, wdrażanie do umiejętności pracy grupowej oraz kształtowanie cech charakteru takich jak: życzliwość, koleżeńskość, wytrwałość, zaradność – dodaje Barbara Mikołajczyk, Dyrektor Wydziału Sportu UMK.

Tematem przewodnim programu jest „Natura i kultura w Zagórzańskich Dziedzinach”. Plan turnusów oferuje udział w licznych warsztatach kulturalno-oświatowych, wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, zajęciach przyrodniczych oraz poznają zasady bezpiecznego wędrowania po górach.

Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie w obiekcie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego – Bazie Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej. Ośrodek zlokalizowany jest w odległości około 60 km od Krakowa, w sercu Beskidu Wyspowego, w otoczeniu lasu bukowego, z dala od tłumów i hałaśliwych ulic.  Baza spełnia wymogi infrastrukturalne dla organizacji wypoczynku dla dzieci.

O zakwalifikowaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń, a udział w programie jest bezpłatny. Projekt w całości finansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Bliższe informacje zawarte są w załączonym Programie (załącznik nr 1), natomiast warunki uczestnictwa określa Regulamin (załącznik nr 2).

– Władze Krakowa „inwestują” w prozdrowotny i edukacyjny aspekt rozwoju najmłodszych mieszkańców swojego miasta, a pilotażowy program „Zielona Szkoła dla Krakowa” ma być jednym ze znaczących elementów spełnienia tych założeń – mówi Dyrektor Wydziału Sportu, Barbara Mikołajczyk.

Więcej informacji i zapisy: http://centrum.ksos.pl/2021/11/zielona-szkola-dla-krakowa

 

comments powered by Disqus