Prokuratura wnioskuje o unieważnienie tytułu zawodowego Jakuba Meresińskiego

Częstochowska prokuratura wystąpiła do jednej z tamtejszych uczelni wyższych z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania Jakubowi Meresińskiemu tytułu zawodowego licencjata. Procedura ta prowadzić ma do unieważnienia nadanego tytułu.

Jak wynika z informacji, do których dotarliśmy kilka dni temu, Jakub Meresiński (jego adwokat zezwolił na używanie pełnego imienia i nazwiska) został prawomocnie skazany za podrobienie świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia liceum. Dokumenty te umożliwiły dostanie się na uczelnię i uzyskanie wyższego wykształcenia. Wyrok w tej sprawie uprawomocnił się w kwietniu 2016 roku.

– Po uzyskaniu informacji, że ww. wyrok jest prawomocny, Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ skierowała do Rektora uczelni wniosek o wznowienie postępowania w sprawie nadania Jakubowi M. tytułu zawodowego licencjata. Podstawą skierowania przedmiotowego wniosku jest stwierdzenie, że dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe – informuje prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Prokuratura ustaliła, że Jakub Meresiński w czerwcu 2014 roku zdał egzamin licencjacki i otrzymał tytuł licencjata. – Jednocześnie ustalono, że przesłuchiwany we wrześniu 2014 roku w charakterze podejrzanego w Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie, Jakub M. oświadczył, że posiada wykształcenie wyższe i tytuł licencjata z administracji. Natomiast przesłuchiwany w listopadzie 2015 roku, w sprawie posłużenia się sfałszowanym świadectwem dojrzałości i świadectwem ukończenia liceum, oświadczył że posiada wykształcenie gimnazjalne – czytamy w oświadczeniu prokuratora Ozimka.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Piłka nożna

Sporty halowe

Infrastruktura

Fitness i zdrowie

Bieganie

Inne