Sportowy Kraków 2020. Najważniejsze inwestycje [ZDJĘCIA]

Zaplecze krytej pływalni przy SP nr 5 fot. Julia Ślósarczyk/LoveKraków.pl