News LoveKraków.pl

Będzie konkurs na nowego dyrektora miejskiej jednostki

Krzysztof Kowal był zaufanym człowiekiem poprzedniego prezydenta Jacka Majchrowskiego fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W poniedziałek (8 lipca) zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Po zmianie prezydenta Krakowa (Aleksander Miszalski zastąpił Jacka Majchrowskiego, który 22 lat rządził miastem) pod Wawelem nie doszło do spodziewanej przez niektórych rewolucji personalnej. Niedawno Miszalski zapowiedział, że wakacje będą czasem zmian struktury organizacyjnej rzędu, miejskich jednostek i spółek.

Wyjątkiem był Zarząd Infrastruktury Sportowej. 24 maja, a więc 17 dni po zaprzysiężeniu, Miszalski spotkał się z dyrektorem Krzysztofem Kowalem i poinformował go o zakończeniu współpracy. Kowal zajmował stanowisko przez ponad 15 lat, od początku powołania ZIS.

Nowy dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej


– Nieoficjalnym powodem były stosunki panujące w tej jednostce, określane jako „bizantyjskie”, a także relacje z klubami sportowymi, wydatki na inwestycje oraz wysokość środków przeznaczanych na zabezpieczenie imprez sportowych. Szef krakowskiego samorządu mówi nam, że w tym przypadku nie czekał na wynik audytu, a powodem rozstania były – jak to dyplomatycznie nazywa – „rozbieżne wizje sportu” – pisaliśmy na LoveKraków.pl.

Nowe władze miasta już wcześniej zapowiadały ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektorskie w jednostce mieszczącej się przy ulicy Walerego Sławka. Teraz wiadomo, że 8 lipca informacja zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. – Przewodniczącym komisji konkursowej będzie zastępca prezydenta Krakowa Łukasz Sęk – mówi LoveKraków.pl Joanna Dubiel z biura prasowego magistratu.

Aktualnie obowiązki dyrektora ZIS pełni Katarzyna Stępniewska-Walaszczyk, wcześniej zastępczyni ds. marketingu i organizacji imprez. Niewykluczone, że wystartuje w konkursie. Przekazała nam, że decyzję podejmie po zapoznaniu się z treścią konkursu.

Zmiany w zarządzaniu

Aktualnie rządzący chcą dokonać reformy polityki sportowej miasta. W czasie ostatniego spotkania z mieszkańcami prezydent Miszalski zapowiedział przywrócenie zlikwidowanego wydziału sportu. Większość jego kompetencji od 1 lutego 2022 przejął ZIS. Kierująca wydziałem Barbara Mikołajczyk została zastępcą dyrektora ZIS ds. upowszechniania sportu.

Mówi się także o odebraniu ZIS-owi zadań związanych z przygotowamiem inwestycji i przeniesienie ich do nowej miejskiej jednostki, która szeroko zajmowałaby się tymi sprawami w mieście. Czas pokaże, czy tak się stanie.