Kraków inwestuje w infrastrukturę sportową [VIDEO, część I]

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, w imieniu Gminy Miejskiej Kraków, rozbudowuje i unowocześnia bazę sportową służącą klubom i mieszkańcom.
W 2020 roku, mimo pandemii koronawirusa, rozpoczynano i kontynuowano kolejne zadania. ZIS myśli także o przyszłości, więc na zlecenie jednostki zostały przygotowane koncepcje i projekty planowanych w najbliższym czasie inwestycji.