Hala widowiskowo-sportowa z muralem [WIZUALIZACJE]

fot. ZIS w Krakowie

Przy XXX Liceum Ogólnokształcącym na os. Dywizjonu 303 ma powstać nowy obiekt sportowy wyposażony w elementy sceniczne, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja przewiduje również budowę boiska ze sztuczną trawą i bieżni.

Zarząd Infrastruktury Sportowej niedawno ogłosił przetarg na budowę. Hala widowiskowo-sportowa w Czyżynach ma powstać na terenie szkoły i być połączona z istniejacym budynkiem placówki, który pochodzi z przełomu lat 70. i 80. Nowy obiekt został podzielony na dwa segmenty: jednokondygnacyjny budynek hali z antresolą i dwukondygnacyjna część z szatniami, pomieszczeniami zaplecza i antresolą.

Sala o długości 44,6 m, szerokości 23 m i wysoka na 7,1 m ma mieć podłogę wykończoną desk litą z klonu. Zamontowane kotary umożliwią jej podział na trzy mniejsze części. Wzdłuż dłuższego boku sali (strona wschodnia) została zlokalizowana antresola, która pełnić będzie rolę widowni (256 miejsc). Pod widownią znajdzie się magazyn sprzętu sportowego i scenicznego: podesty modularne do ułożenia sceny, oświetlenie, nagłośnienie. W ofercie szkoły jest nauka w klasach taneczno-teatralnych, więc taka funkcja umożliwi odpowiednie kształcenie i prezentowanie efektów pracy uczniów.


ZIS w Krakowie
ZIS w Krakowie


Od strony południowej hali będzie można usiąść na trybunie teleskopowej (252 miejsca). W wyposażeniu znajdzie się także 214 krzeseł do postawienia na płycie boiska i kotary do zasłaniania okien i trybun, poprawiające akustykę hali na czas wydarzeń rozrywkowych.

Kolorowa elewacja

Na elewacji budynku przewidziano mural. W projekcie są to malunki przedstawiające młode osoby w różnych sytuacjach dnia codziennego, m.in. nauki, tańca, aktywności sportowej. Uczniowie XXX LO zyskają także zewnętrzne obiekty: boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej i bieżnię ze skocznią wykonaną z mieszanki poliuretanu i gumy. Nowe boisko zastąpi isniejące, również ze sztuczną nawierzchnią, które przeznaczone jest do rozbiórki z powodu kolizji z planowaną budową sali. 

Oferty w pierwszym przetargu można składać do 8 kwietnia. Wykonawca będzie miał prawie trzy lata na przeprowadzenie inwestycji, licząc od czasu podpisania umowy.


ZIS w Krakowie
ZIS w Krakowie

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Czyżyny