Lanie przy Kałuży. Upokorzona Cracovia, bolesny debiut Kamila Glika