5 milionów dla krakowskich klubów. Cztery otrzymają po kilkaset tysięcy złotych

Hala TS Wisła Kraków fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
109 klubów z Krakowa otrzyma pieniądze z miejskiej kasy na realizację projektów, które sprzyjają rozwojowi sportu.
Urzędnicy z wydziału sportu rozpatrzyli 117 wniosków, z czego osiem nie przeszło pozytywnej weryfikacji ze względów formalnych. W 2021 roku do podziału było pięc mln zł. 

O dotację mogły się ubiegać kluby sportowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku i niezaliczane do sektora finansów publicznych. Wnioski były składane na realizację przedsięwzięć, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do wspierania rozwoju systemu szkolenia w sporcie dzieci i młodzieży oraz wzrostu jego długofalowej efektywności, jak również poziomu wykorzystania sportu na rzecz budowy kapitału społecznego miasta.

Ocenie podlegały trzy kryteria: liczba grup szkoleniowych i uczestników zajęć (waga 40 proc), udział we współzawodnictwie indywidualnym i drużynowym (30 proc.), innowacyjność oferty programowej (30 proc.).

Najniższa przyznana kwota to 10 tys. zł. 100 tys. i więcej otrzymają cztery kluby:

1. KS AZS AWF - 302 tys. zł na projekt "Pasja sportowa z AZS-em"

2. TS Wisła Kraków - 285 tys. zł na projekt "Droga po mistrzostwo z TS Wisła Kraków"

3. WKS Wawel – 236 tys. zł na projekt "Walcz z koronawirisem - trenuj sport z WKS Wawel"

4. KS Korona - 101 tys. zł na projekt "Sport, zdrowie, sukces"

Komplet zaakceptowanych wniosków wraz z kwotami można znaleźć W TYM MIEJSCU

comments powered by Disqus