Kraków dalej bez gwarancji rządowych na organizację Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Jacek Sasin, wicepremier fot. Krzysztof Kalinowski

Janusz Kozioł, pełnomocnik prezydenta Krakowa poinformował, że miasto i województwo dalej nie otrzymali gwarancji finansowych od rządu.

– Jesteśmy na etapie negocjowania trzeciej wersji umowy – stwierdził Janusz Kozioł. Dodał, że większość wątpliwości prawnych zostało rozwianych. – Cały czas mamy problem, ale jutro będziemy kontynuować temat – dodał.

Przedstawiciel Jacka Majchrowskiego stwierdził, że rząd dalej nie przedstawił gwarancji finansowych. W podobnej sytuacji jest nie tylko miasto, ale również województwo i komitet olimpijski.

– W nowej wersji umowy jest zapis, że opłaty związane m.in. z licencjami czy podróżami zostaną opłacone przez rząd. Tylko mamy jedno podstawowe pytanie, czy będziemy mieli odpowiednie gwarancje – podkreślił Kozioł. Dodał, że w przeciwnym razie zobowiązania wobec komitetu będą przerzucone na samorządy.

– Strona rządowa jest przekonana, że wystarczy gwarancje dać po podpisaniu umowy – zaznaczył.

Urzędnik powiedział, że „ciągle przy specustawie jesteśmy w stanie zrealizować inwestycje sportowe”. – Jeśli mówimy o Trasie Balickiej, to nawet wykonanie części prac usprawniłoby ruch, ale ciężko będzie zdążyć do 2023 roku – dodał.