Niektórzy Białorusini i Rosjanie będą mogli pobiec w maratonie

fot. Julia Ślósarczyk/LoveKraków.pl
Miasto dopuści do startu biegaczy pochodzących z tych dwóch krajów, którzy posiadają zezwolenie na stały pobyt w Polsce. Stało się po to tym, jak stanowisko w sprawie wykluczenia Białorusinów i Rosjan uszczegółowiła World Atheltics, międzynarodowa organizacja zrzeszająca narodowe związki lekkoatletyczne.

W ubiegłym tygodniu organizator 19. Cracovia Maraton poinformował, że wyklucza z udziału wszystkich zapisanych zawodników z Białorusi i Rosji i wstrzymuje przyjmowanie nowych zgłoszeń od biegaczy z tych krajów. Decyzja ta była odpowiedzią na konflikt wywołany w Ukrainie przez Rosję i szła w ślad za dyskwalifikacjami ogłoszonymi przez World Athltics.

„Po opublikowaniu naszego komunikatu World Athletics poinformowała nas, że podjęta 1 marca decyzja dotyczy jedynie zawodów World Athletics Series. Do grupy tych zawodów nie należy Cracovia Maraton. Mając świadomość wykładni World Athletics, podjęliśmy decyzję o zmniejszeniu zakresu wykluczenia rosyjskich i białoruskich zawodników z 19. Cracovia Maraton. Na starcie naszych biegów będą mogły stanąć osoby pochodzące z Białorusi i Rosji posiadające zezwolenie na pobyt stały w Polsce (np. kartę stałego pobytu)” – poinformował organizator imprezy, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Negatywne emocje i komentarze

Decyzja o wykluczeniu biegaczy pochodzących z Białorusi i Rosji (podjęta także przez innych organizzatorów biegów w Polsce) wywołała wiele emocji i komentarzy, w których wiele osób posunęło się do hejtu.

„Jesteśmy zaniepokojeni ilością negatywnych emocji i komentarzy, jakie pojawiły się w tej sprawie. Chcielibyśmy podkreślić, że nie akceptujemy żadnych przejawów agresji i apelujemy o zachowanie kultury wypowiedzi i przestrzeganie podstawowych standardów komunikacji.  Niezmiennie jesteśmy otwarci na merytoryczną dyskusję oraz konstruktywną krytykę, dlatego też dziękujemy wszystkim osobom, które w sposób rzeczowy zabrały głos w tej ważnej sprawie – szanujemy każde stanowisko i zdanie wyartykułowane w kulturalny sposób" – podkreśla ZIS.