Jaka jest rynkowa wartość Cracovii? Radni zajmą się wnioskiem prezydenta

fot. Mateusz Kaleta/LoveKraków.pl

W tym tygodniu Rada Miasta Krakowa zajmie się wnioskiem prezydenta o zgodę na zbycie należących do gminy akcji MKS Cracovia SSA. Pakiet chce kupić Comarch S.A., który jest większościowym udziałowcem spółki.

Obecnie Comarch posiada 144 381 akcji, czyli 66,11 proc. Do Gminy Miejskiej Kraków należy 73 480, co daje 33,64 proc. Drobni akcjonariusze posiadają łącznie 540 akcji (0,25 proc.).

Zbycie jednemu podmiotowi

Comarch od dwóch lat prowadził rozmowy na temat przejęcia akcji należących do miasta. 17 stycznia prezydent wydał zarządzenie w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały RMK dotyczącej zbycia akcji. Jacek Majchrowski i jego urzędnicy przypominają, że działania w tej sprawie rozpoczęto uchwałą rady z 25 maja 2011 roku. W 2012 ogłoszono „Wielką sprzedaż akcji Cracovii”, jednak osoby fizyczne (kibice) kupili zaledwie 90.

„Ponowne wyrażenie zgody wynika ze zmiany systemu prawnego w zakresie regulującym zbywanie akcji należących do jednostek samorządu terytorialnego” – tłumaczą urzędnicy.

Gmina zamierza zbyć wszystkie posiadane akcje w MKS Cracovia jednemu podmiotowi, w związku z czym wyklucza sprzedaż w częściach lub na rzecz kilku podmiotów. We wtorek projekt uchwały będą opiniować radni z komisji sportu i kultury fizycznej. W środę planowane jest pierwsze czytanie w czasie sesji RMK.

Spółka warta prawie 80 mln zł 

Jeżeli radni wyrażą zgodę na zbycie akcji i przyjmą uchwałę, miasto ogłosi przetarg publiczny. Wyceny akcji dokonano na dzień 30 czerwca 2022 roku dwoma metodami: dochodową i majątkową. „Raport z wyceny wartości rynkowej akcji Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna” przygotowała Liliana Puchowicz Consulting. 

Wycena metodą dochodową 100 proc. udziałów to 14 mln 429 tys. zł, a tych należących do miasta na 4 mln 854 tys. 570 zł (wartość jednej akcji 66,07 zł). Metoda majątkowa przyniosła wyższe wartości: 79 mln 417 tys. 728 zł za cały pakiet, co daje 26 mln 719 tys. 725 zł za akcje gminy (363, 63 zł z jedną).

Autor raportu przyznaje, że wycena napotkała na istotny problem, którym jest bardzo duża rozbieżność pomiędzy wynikami uzyskanymi różnymi metodami. Tłumaczy, dlaczego zarekomendował przyjęcie wartości obliczonej metodą majątkową.

„Spowodowane to jest przede wszystkim wysoką wartością samego majątku spółki oraz branżą, w której działa. Kolejnym istotnym problemem była duża niestabilność zarówno wyników finansowych, jak i sportowych, a także duża wrażliwość wyniku spółki na różnorodne czynniki zewnętrzne (w ostatnich dwóch latach oczywiście była to pandemia), która z kolei spowodowała, iż prognozy wyników spółki obarczone są bardzo wysokim prawdopodobieństwem błędu. Z uwagi na wysoką wartość majątku – przede wszystkim nieruchomości, nie zastosowano obliczeń metodami mieszanymi. Z powyższych względów wykonawca raportu zarekomendował, aby jako wartość odpowiadającą rynkowej wartości akcji MKS Cracovia SSA potraktować wartość obliczoną według metody majątkowej” – czytamy w przygotowanej wycenie.

Nabywca akcji po zawarciu umowy będzie miał tydzień na przelanie pieniędzy na rachunek bankowy miasta. Przystępując do przetargu musi wpłacić wadium w wysokości pięciu procent wartości pakietu należącego do gminy.