Na stadionie Wisły zauważono brak 11 śrub. Jest oświadczenie operatora w sprawie bezpieczeństwa

Stadion Wisły Kraków fot. Mateusz Kaleta/LoveKraków.pl

Zarząd Infrastruktury Sportowej, operator stadionu Wisły przy ulicy Reymonta, wydał komunikat po piątkowej kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie i ostatnich doniesieniach o zauważonych usterkach.

Miejski obiekt został zmodernizowany za niemal 110 mln zł przed ubiegłorocznymi III Igrzyskami Europejskimi. W czasie montażu elewacji na trybunie południowej (od strony Błoń) pracownicy mieli odkryć, że w jednym miejscu brakowało śrub na stykach lub były one poluzowane. Usterki zostały naprawione jednak zdaniem projektantów stadionu przegląd powinien przejść cały stadion. „Dziennik Polski” poinformował, że przedstawiciele biura Archetus zgłosili sprawę do prokuratury. Postępowanie ruszyło w połowie maja.

Stadion Wisły Kraków bezpieczny dla użytkowników?

Fot. Mateusz Kaleta/LoveKraków.pl
Fot. Mateusz Kaleta/LoveKraków.pl


Pełniąca obowiązku dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej Katarzyna Stępniewska-Walaszczyk poinformowała, że zależy jej na kompleksowym wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji. Dodała, że jej priorytetem jest bezpieczeństwo osób korzystających za stadion im. Henryka Reymana, który posiada wszystkie wymagane prawem przeglądy budowlane. 14 czerwca przy ulicy Reymonta 20 doszło do kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Na LoveKraków.pl informowaliśmy, że obiekt nadaje się do użytkowania.

Dyrekcja ZIS zapowiedziała, że szerzej odniesnie się do sprawy w poniedziałek. Miejska jednostka wydała komunikat, który publikujemy poniżej:

Zgodnie z prawem budowlanym kontrole techniczne Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (jako obiektu o łącznej powierzchni dachu powyżej 2000 m2, składającego się z czterech trybun i pawilonu medialnego) odbywają się według następującego harmonogramu:

- przeglądy budowlane trybun – dwa razy do roku: 31 maja oraz 30 listopada;

- przegląd budowlany pawilonu medialnego – raz w roku: 30 listopada.

Wskazane przeglądy obejmują m.in. elementy stadionu narażone na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych. W tym miejscu warto podkreślić, że ww. przeglądy nie są ekspertyzami technicznymi. To oznacza, że w ich trakcie nie ma obowiązku sprawdzenia każdej pojedynczej śruby, połączenia, węzła etc. W przypadku zaobserwowania niekorzystnych zjawisk podczas przeglądu, we wnioskach i zaleceniach może zostać rekomendowane wykonanie ekspertyzy, która skupi się na szczegółowym zbadaniu danego elementu budowlanego.

Podczas przeglądów z 2022 r. i w maju 2023 r., wykonujący je podmiot (firma Klinika Budowlana) nie miał zastrzeżeń co do bezpieczeństwa obiektu czy stanu technicznego sprawdzanych elementów. Natomiast w przeglądzie z listopada 2023 r. wykonawca zarekomendował przeprowadzenie ekspertyzy dotyczącej trybuny południowej. Ta została przez ZIS zlecona. Rozpoczęła się 3 czerwca i zakończy się najpóźniej 31 lipca br. Z kolei w najnowszych przeglądach – sporządzonych do 31 maja br. - wykonawca zarekomendował przeprowadzenie ekspertyzy pozostałych trzech trybun. Obecnie Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie szacuje koszt ww. ekspertyzy i niebawem ogłosi przetarg na jej realizację.

Warto zaznaczyć, że ZIS zlecił również opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) modernizacji Stadionu na potrzeby III Igrzysk Europejskich. Ww. program był niezbędny do ogłoszenia na powyższe działania przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a firma go wykonująca stwierdziła, iż: Z przeprowadzonej analizy statyczno-wytrzymałościowej wynika, że wykonanie projektowanej obudowy trybun jest możliwe a istniejąca konstrukcja bezpiecznie przeniesie dodatkowe obciążenia obudowy. Bazując na dwóch pozytywnych opiniach dotyczących bezpieczeństwa trybuny południowej, ZIS ogłosił przetarg na modernizację stadionu. Wygrała go firma Eiffage, zostając tym samym głównym wykonawcą inwestycji.

W 2023 roku, w ramach realizacji inwestycji obejmującej dostosowanie obiektu na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich, w konstrukcji trybuny południowej zauważono brak 11 śrub (na wszystkich trybunach jest ich łącznie kilka tysięcy). Firma Eiffage – jako Generalny Wykonawca inwestycji – dokonała usunięcia braku mocowań w trybie pilnym i przystąpiła do dalszej realizacji zasadniczych prac. Usunięcie wad potwierdza protokół podwykonawcy firmy Eiffage z 12 maja 2023 r.

Następnie, 13 maja 2023 roku, na zlecenie ZIS przeglądu trybuny południowej dokonała firma Klinika Budowlana. Przegląd nie wykazał nieprawidłowości. ZIS nie miał więc podstaw do jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa trybun. Warto podkreślić, że przez okres kiedy Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie samodzielnie zarządza stadionem (tj. od 2017 r.), nikt nie zgłaszał dyrekcji ani pracownikom jednostki braku śrub czy mocowań. Ich elementy nie zostały nigdy znalezione przez kibiców, zarządców czy firmę sprzątającą, co może oznaczać, iż nie było ich od samego początku.

Po zakończeniu robót budowlanych, wykonawca zgłosił do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki wniosek dotyczący zgłoszenia zakończenia remontu elewacji. Decyzją z 5 czerwca 2023 r. PINB umorzył z urzędu w całości postępowanie jako bezprzedmiotowe (czyli uznał, że nie musi wydać pozwolenia na użytkowanie).

Niezależnie od powyższego, ZIS w ślad za zawartą ze spółką Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o.o. umową na udostępnienie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana i – zaplanowanym w związku z Igrzyskami Europejskimi demontażem poszczególnych elementów trybuny południowej i montażem sceny – poprosił o przedstawienie przez spółkę ważnych opinii konstruktora/projektanta odnośnie możliwości jej dodatkowego obciążenia (elementy sceny i oświetlenia). W czerwcu 2023 r. Spółka Igrzyska Europejskie dostarczyła do ZIS dwa takie opracowania. Obie ekspertyzy potwierdzają bezpieczeństwo konstrukcji i możliwości jej dodatkowego obciążenia.

Ponadto: 14 czerwca br. kontrolę na stadionie przeprowadził PINB. Nie wykazała ona nieprawidłowości. Stadion jest otwarty i bezpiecznie mogą odbywać się na nim wydarzenia.

Do czasu zakończenia wszystkich postępowań wyjaśniających prowadzonych ww. sprawie, ZIS wstrzyma się od bardziej szczegółowych wyjaśnień.