Miasto planuje halę sportową tuż przy Wawelu

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zarząd Infrastruktury Sportowej ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji hali sportowej na terenie klubu sportowego Nadwiślan przy ul. Koletek, w sąsiedztwie Wawelu.

Przetarg obejmuje przygotowanie studium i koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Dokumentacja ma powstać w tym roku, dzięki czemu w kolejnych latach możliwe będzie zrealizowanie inwestycji.

Pod dachem i na zewnątrz

Celem ZIS jest budowa hali sportowej wyposażonej w maksymalnie cztery pełnowymiarowe korty tenisowe, funkcjonalnie połączonej z budynkiem zaplecza, w którym znaleźć mają się m.in. pomieszczenia sanitarno-szatniowe, salka wielofunkcyjna fitness, siłownia, sala konferencyjna, część administracyjno-biurowa, magazyn, sklepik z akcesoriami sportowymi i restauracja.

Ponadto, w ramach inwestycji przebudowane zostaną zewnętrzne korty tenisowe, a boisko piłkarskie zostanie odnowione i dostosowane do standardów III ligi, między innymi poprzez przebudowę oświetlenia na płycie boiska oraz wymianę nawierzchni sztucznej trawy i wymianę piłkochwytów.

Przewidywana funkcjonalność hali sportowej:

- maksymalnie 4 pełnowymiarowe korty tenisowe
- pomieszczenia sanitarno-szatniowe dla tenisistów: 2 szatnie z węzłem sanitarnym (damska i męska); każda szatnia dla ok. 20 osób; szatnie obsługujące korty zewnętrzne i w projektowanej hali
- pomieszczenia sanitarno-szatniowe dla piłkarzy: 4 szatanie w węzłem sanitarnym; każda szatnia dla ok. 20 osób
- salka wielofunkcyjna fitness o pow. do 150 mkw i siłownia o pow. do 200 mkw wraz z węzłem sanitarno-szatniowym dla tego typu pomieszczeń; dwie szatnie, każda do 35 osób
- sala konferencyjna dla ok. 30 osób
- część administracyjno-biurowa: cztery pokoje biurowe, sekretariat; pomieszczenia z węzłem sanitarnym; dwa pokoje trenerskie ze wspólnym węzłem sanitarnym
- pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazynowe (co najmniej jedno)
- pomieszczenie gospodarczo-magazynowe dostępne z zewnątrz
- sklepik z akcesoriami sportowymi
- pomieszczenie gastronomiczne: restauracja dla maksymalnie 80 osób; restauracja dostępna z zewnątrz i z budynku, z ogródkiem tzn. z możliwością konsumpcji na zewnątrz

Planowany zakres zagospodarowania terenu:

- budowa/przebudowa zewnętrznych kortów tenisowych – 4 sztuki wraz z oświetleniem i niewielką trybuną (z siedziskami)
- budowę boiska wielofunkcyjnego – tylko w ramach możliwości terenowych i przy założeniu zachowania pozostałych elementów programu funkcjonalnego
- przebudowa oświetlenia na płycie boiska do piłki nożnej (do standardów III ligi) wraz z wymianą nawierzchni sztucznej trawy i wymianą piłkochwytów
- ciągi piesze i jezdne wraz z wjazdem na teren inwestycji
- parking podziemny
- wyposażenie terenu w obiekty małej architektury typu ławeczki, stojaki na rowery, wiatę i kosze na śmieci
- oświetlenie terenu i zapewnienie możliwości stałego monitoringu obiektów
- modernizacja istniejącego ogrodzenia
- pielęgnacja istniejącej zieleni wysokiej wraz z jej ewentualną wycinką

Realizacja inwestycji łączyć się będzie z wyburzeniem istniejącego budynku klubowego oraz zewnętrznych trybun ziemnych przy kortach.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto