News LoveKraków.pl

Stadion Wisły nawet po modernizacji mało atrakcyjny dla biznesu. Co dalej?

Stadion Wisły im. Henryka Reymana przy ul. Reymonta 20 fot. Mateusz Kaleta/LoveKraków.pl

W konkursie na sponsora tytularnego stadionu im. Henryka Reymana nie zgłosił się ani jeden chętny.

Zainteresowane firmy mogły składać oferty do 29 lutego. W nieoficjalnych rozmowach usłyszeliśmy, że w Zarządzie Infrastruktury Sportowej nikt nie będzie zaskoczony, jeżeli ogłoszenie o konkursie pozostanie bez odzewu. Regulamin konkursu był tak stworzony, by podmiot, który zapłaci za taki rodzaj promocji, nie był konkurencyjny do firm sponsorów Wisły i ich produktów. Procedura wyłonienia sponsora miała składać się z dwóch etapów, ale okazało się, że komisja nie musi rozpoczynać prac. 

– W ramach konkursu na sponsora tytularnego Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana nie wpłynęły do Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie żadne oferty – poinformowała portal LoveKraków.pl Anna Nowosielska, kierownik działu komunikacji.

Zapytaliśmy, czy miejska jednostka, która od dziesięciu lat jest operatorem sportowej areny przy Błoniach zamierza ponowić konkurs. Tak się nie stanie. – W kolejnym kroku ZIS będzie prowadził bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi sponsorami – wyjaśnia Nowosielska.

Konkurs na sponsora tytularnego stadionu Wisły

Konkurs został ogłoszony pół roku po zakończonej modernizacji przed III Igrzyskami Europejskimi za około 110 mln zł. Obiekt ma być mniej energochłonny i bezpieczny, ale poprawił się także krytykowany przez lata wygląd. Zmienił to monraż szklanej fasady. 

Ogłoszający konkurs urzędnicy wymagali trzyletniego okresu trwania umowy i dopuszczali jej nprzedłużenie po negocjacjach. Chętni mieli zaproponować kwotę netto za cały okres, a zwycięzca regulowałby zobowiązania co pół roku. Jednym z warunków było, by w nazwie stadionu, oprócz marki sponsora, muszą się znaleźć słowa „stadion miejski”. Podkreślono także, że  proponowana nazwa obiektu nie może budzić skojarzeń sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, zawierać treści obraźliwych, pornograficznych, nawołujących do rasizmu, terroryzmu, dyskryminacji itp., a także być niezgodną z polityką marketingową głównego dzierżawcy stadionu (Wisła Kraków), jego zobowiązaniami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów związkowych. 

Sponsor tytularny miałby prawo do m.in:

- do użycia znaku towarowego sponsora tytularnego w nazwie stadionu wyeksponowanej na elewacji budynku stadionu i na fasadzie pawilonu medialnego,

- reklamy w telewizji stadionowej podczas wydarzeń organizowanych przez organizatora,

- umieszczenia nazwy stadionu w minimum pięciu lokalizacjach na znakach drogowych przy głównych drogach dojazdowych do stadionu i do Krakowa oraz na znakach kierunku i miejscowości, -

- umieszczenie nazwy stadionu w systemie komunikacji miejskiej – na wybranym przystanku autobusowym lub tramwajowym oraz w rozkładach jazdy

- do reklamy (na własny koszt) na podłodze stadionu, holu i klatce schodowej każdej trybuny, na schodach każdej trybuny (zewnętrzna część trybun), na schodach klatek schodowych i oparciach krzesełek. 

Bilans stadionu Wisły Kraków

Znalezienie sponsora tytularnego miało pomóc w zbilansowaniu przychodów i wydatków na utrzymanie stadionu im. H. Reymana. W 2023 roku miasto dopłaciło prawie 933 tys. zł do funkcjonowania obiektu. W minionych 12 miesiącach koszty wyniosły 9 mln 750 tys. 912 zł i 24 gr i były wyższe o około 3,3 mln zł niż w 2022 roku. Przychody 8 mln 818 tys. 230 zł i 67 gr i były 2,8 mln zł więcej niż w 2022. 

Głównym dzierżawcą stadionu jest klub Wisła Kraków, który na co dzień korzysta z biur, a z całego obiektu średnio co dwa tygodnie. Od 1 lutego stawka za miesiąc dzierżawy biur to 56 tys. zł, a na dzień meczowy 202 tys. zł.

News will be here