News LoveKraków.pl

Kto zostanie dyrektorem ZIS? Znamy wymagania i maksymalne wynagrodzenie

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Doświadczenie, przedstawienie koncepcji działania jednostki, znajomość prawa, zdanie testów i przejście rozmowy kwalifikacyjnej – poznaliśmy wymagania wobec kandydatów na dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej, którzy mogą się zgłaszać do 22 lipca.

Zakwalifikowani do dalszego etapu 25 lipca o godz. 10 będą musieli napisać test, który odbędzie się w internecie. Ci, którzy uzyskają pozytywny wynik z testu, są zobowiązani przesłać do 31 lipca pisemną koncepcję pracy na stanowisku dyrektora ZIS, zawierającą prawne, ekonomiczne, organizacyjne uwarunkowania działalności jednostki i jej rozwoju.

Wymagania i zasady umowy

Miasto wymaga od kandydatów co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku związanym z realizacją inwestycji infrastrukturalnych, zarządzaniem lub gospodarowaniem obiektami sportowo-rekreacyjnymi lub organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych. Dopuszcza się także osoby, które przez minimum trzy lata prowadziły działalność gospodarczą zgodną z wymaganiami na to stanowisko.

Przyszły dyrektor ZIS musi także mieć co najmniej dwuletnie doświadczenie pracy na stanowisku kierowniczym, a w przypadku prowadzenia działalności, doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami. Znać akty prawa krajowego i miejscowego, posiadać umiejętności zarządzania personalem, planowania i organizacji pracy, delegowania obowiązków. Powinien być samodzielny w pracy, wykazywać się własną inicjatywą, potrafić podejmować decyzje i negocjować, myśleć strategicznie i być odpornym na stres.

Pierwsza umowa nowego dyrektora ZIS zostanie zawarta na czas określony – sześć miesięcy. W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego jest obowiązek do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony. Dyrektor może liczyć na wynagrodzenie zasadnicze do 15 tys. zł brutto, dodatek funkcyjny maksymalnie 7 tys. zł, dodatek za wieloletnią pracę i „trzynastkę”.

Odwołanie Krzysztofa Kowala

Nowy dyrektor ZIS zastąpi Krzysztofa Kowala, który nadzorował pracę jednostki przez niemal 16 lat. Prezydent Aleksander Miszalski odwołał go ze stanowiska pod koniec maja, a pełnienie obowiązków powierzył Katarzynie Stępniewskiej-Walaszczyk, wcześniej wicedyrektorce odpowiedzialnej za marketing i organizację imprez.