Potężne długi TS Wisła. W 2021 roku spłacono 1,5 mln zł

Pod koniec września walne zgromadzenie delegatów TS Wisła Kraków zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2021 rok. „W okresie tym stowarzyszenie przy nieznacznie niższych przychodach wypracowało zysk netto na poziomie 1,6 mln zł, a wierzyciele otrzymali 1,5 mln” – poinformowało TS Wisła.
W komunikacie TS Wisła czytamy, że zarząd (prezes Tomasz Jażdżyński, Dorota Gburczyk-Sikora i Jarosław Królewski) położył nacisk na stabilizację działalności i poprawianie wizerunku klubu. Od razu na trzy lata przedłużono kontrakt sponsorski z firmą CanPack, która wspiera akademię koszykarską i seniorską drużynę występującą w II lidze.

Większość wypracowanych zysków została przeznaczona na spłatę zadłużenia. Rok 2021 był pierwszym od wielu lat gdy zostało ono zauważalnie zredukowane. Spłacane w terminie są wszystkie ugody i pożyczki. Wierzyciele otrzymali 1,5 miliona złotych. Po raz pierwszy od lat TS Wisła regulowała też terminowo wszystkie bieżące rachunki.

Bardzo wysokie zadłużenie, jakie odziedziczyliśmy, zmusza nas do przeznaczania praktycznie całości wypracowanych środków na jego obsługę i nie pozwala inwestować w rozwój sportowy – komentuje prezes Jażdżyński. – Niekorzystną sytuację staramy się niwelować prywatnie, wspierając wraz z Jarosławem Królewskim pozostałe sekcje drużynowe, dzięki czemu udaje się utrzymać damską siatkówkę i męską koszykówkę na szczeblu centralnym – dodaje.